MENU
AAA
Farba lateksowa LATEX MAT Special

Farba lateksowa LATEX MAT Special

  • dobre krycie już przy jednokrotnym malowaniu
  • na bazie wodnej dyspersji żywic lateksowych
  • powierzchnia matowa
  • w kolorach pastelowych według wzornika Colors of Termo Organika
  • zmywalna
  • plamoodporna
  • do stosowania wewnątrz pomieszczeń
  • szczególne polecana do malowania dużych powierzchni
Termo Organika

Sprawdź, gdzie kupić nasze produkty

Farba LATEX MAT Special jest wodorozcieńczalną farbą lateksową w formie dyspersji na bazie mieszanki najwyższej jakości żywic, pigmentów, wypełniaczy oraz dodatków uszlachetniających i zabezpieczających. Farba tworzy matową powłokę, zapewniając dobre krycie już przy jednokrotnym malowaniu. W szczególności rekomendowana jest do malowania dużych powierzchni ścian i sufitów.

Farba LATEX MAT Special jest przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń do malowania dużych powierzchni ścian, sufitów oraz innych podłoży budowlanych, takich jak płyty cementowe, cementowo-włóknowe, gipsowe, gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, podłoża betonowe, inne podłoża (np. szpachle i gładzie budowlane na bazie mieszanek gipsowych oraz cementowych, tapety, itp.).

Atest PZH farby wewnętrzneProdukt posiada Atest Higieniczny PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego nr HK/B/0980/01/2017

Dane techniczne

Temperatura stosowania i podłoża:od +5ºC do +30ºC
Optymalna temperatura pracy:od +10ºC do +25ºC
Orientacyjne zużycie:0,10÷0,13 l/m2 *)
Orientacyjna wydajność: 8,0÷12,0 m2/l *)
Odporność na szorowanie na mokro:klasa 2 (wg PN-EN 13300:2002)
 rodzaj I (wg PN-C-81914:2002)
Zdolność krycia (wg PN-EN 13300:2002): klasa 2 (przy wydajności ok. 7,0 m2/l)
Odporność na plamy:dobra odporność na większość typowych plam (np.: długopis, kredka, czerwone wino, olej spożywczy, kawa, herbata, detergenty, itp.)
Czas wysychania: do 1,5 godziny przy temperaturze podłoża i otoczenia ok. 20ºC oraz wilgotności względnej powietrza ok. 50%
Nakładanie kolejnych warstw:po min. 2 godz.
Zalecana ilość warstw:1÷2 w zależności od chłonności i stanu podłoża *)
Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (Kat. A/a/WB):30 g/l (2010). Ten produkt zawiera poniżej 3 g/l
Farba nadaje się do stosowania w okresie 24 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych warunkach. Przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5ºC do +30ºC. Nie składować palet jedna na drugiej. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

*)Faktyczne zużycie może się nieznacznie różnić od podanego powyżej w zależności od równości i chłonności podłoża, sposobu nakładania, temperatury w pomieszczeniu, itp.

 Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być czyste i suche. Luźne, odspojone i zmniejszające przyczepność części podłoża, stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności należy przed zastosowaniem farby usunąć. Podłoże należy oczyścić z kurzu, brudu, resztek farby olejnej lub emulsyjnej, jak również z wszelkich środków zapobiegających przyleganiu (oleje, tłuszcze, woski). Ewentualne ubytki podłoża należy uzupełnić odpowiednimi materiałami w zależności od jego rodzaju. Nowe tynki malować po wyschnięciu, ale nie wcześniej niż 28 dni od ich nałożenia. Podłoża nasiąkliwe (np. gazobeton) należy zagruntować gruntem uniwersalnym Termo Organika TO-GU lub rozcieńczoną farbą LATEX MAT Special. Podłoża silnie zabrudzone należy uprzednio zagruntować akrylową farbą PODKŁADOWĄ. Odpowiednie przygotowanie podłoża poprzez ujednolicenie jego chłonności oraz koloru ma znaczący wpływ m.in. na zużycie farby LATEX MAT Special.

 Zalecenia montażowe

Farba LATEX MAT Special jest dostarczana w formie gotowej do użycia. Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. Nie wolno jej mieszać z innymi farbami, zaprawami, itp. Dopuszcza się ręczne lub mechaniczne metody aplikacji: wałkiem, pędzlem, szczotką malarską lub natryskiem, w zależności od warunków oraz kondycji podłoża, każdorazowo zachowując równomierność nakładania. Temperatura powierzchni malowanej i otoczenia podczas malowania powinna wynosić od +5°C do +30°C. W przypadku konieczności dopasowania gęstości produktu do wybranej metody aplikacji, po wymieszaniu, dopuszczalne jest rozcieńczenie farby czystą wodą w ilości nie większej niż 5% w stosunku objętościowym. Po wyschnięciu, jednakże nie wcześniej niż po 2 godzinach, można nałożyć kolejną warstwę. Na szybkość wysychania farby znacząco wpływa m.in. chłonność podłoża, temperatura oraz wilgotność powietrza i/lub podłoża w malowanych pomieszczeniach. Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. drzwi, okna) dokładnie zabezpieczyć przed zachlapaniem farbą. Świeże zachlapania natychmiast zmyć obficie wodą. Wyschniętą farbę można usunąć tylko mechanicznie. Narzędzia należy myć czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

 Uwaga

W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

 Bezpieczeństwo użytkowania

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace malarskie powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców. Warunki przygotowania farby i sposób jej nakładania mogą mieć wpływ na wygląd powierzchni.

Atest PZH B.BK.60111.0057.2023(0.35MB)pdfpobierz
Certyfikat Czystości Mikrobiologicznej(0.29MB)pdfpobierz
Deklaracja Zgodności Farba lateksowa LATEX MAT Special(0.25MB)pdfpobierz
Karta techniczna LATEX MAT Special(0.46MB)pdfpobierz
Karta charakterystyki LATEX MAT Special(0.26MB)pdfpobierz

Atest PZH farby wewnętrzneProdukt posiada Atest Higieniczny PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego nr HK/B/0980/01/2017

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

Farba akrylowa PODKŁADOWA
SUPERAKUSTIC podłoga
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS