MENU
AAA
Farba akrylowa PREMIUM

Farba akrylowa PREMIUM

  • dobre krycie już przy jednokrotnym malowaniu
  • na bazie wodnej dyspersji żywic akrylowych
  • wysoka odporność na ścieranie i szorowanie
  • powierzchnia matowa
  • biała lub w kolorze według wzornika Colors of Termo Organika
  • do stosowania wewnątrz pomieszczeń
Termo Organika

Sprawdź, gdzie kupić nasze produkty

Farba PREMIUM jest wodorozcieńczalną farbą akrylową w formie dyspersji na bazie mieszanki najwyższej jakości żywic, pigmentów, wypełniaczy oraz dodatków uszlachetniających i zabezpieczających. Farba tworzy matową powłokę, zapewniając dobre krycie już przy jednokrotnym malowaniu. W szczególności rekomendowana jest do malowania pomieszczeń, takich jak kuchnie, przedpokoje, sypialnie, salony, pokoje, pomieszczenia biurowe. Farba PREMIUM jest przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń do malowania ścian, sufitów oraz innych podłoży budowlanych, takich jak płyty cementowe, cementowo-włóknowe, gipsowe, gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, podłoża betonowe, inne podłoża (np. szpachle i gładzie budowlane na bazie mieszanek gipsowych oraz cementowych).

Atest PZH farby wewnętrzneProdukt posiada Atest Higieniczny PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego nr B.BK.60111.0056.2023

Dane techniczne

Temperatura stosowania i podłoża:od +5ºC do +30ºC
Optymalna temperatura pracy:od +10ºC do +25ºC
Czas wysychania:2÷4 godziny*)
Orientacyjne zużycie:0,10÷0,13 l/m2 **)
Orientacyjna wydajność: 8,0÷12,0 m2/l **)
Odporność na szorowanie na mokro:- rodzaj I wg PN-C-81914:2002
- klasa 2 wg PN-EN 13300:2002
Odporność chemiczna: na benzynę i rozcieńczone detergenty
Nakładanie kolejnych warstw:po min. 2 godz.
Zalecana ilość warstw: 1÷2 w zależności od chłonności i stanu podłoża
Zawartość LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE:poniżej 20 g/l***)
Przechowywanie: Farba nadaje się do stosowania w okresie 24 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych warunkach. Przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5ºC do +30ºC. Nie składować palet jedna na drugiej. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.
Produkt posiada Atest Higieniczny PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego nr B.BK.60111.0056.2023

*)Czas wysychania przy temperaturze podłoża i otoczenia ok. 20ºC oraz wilgotności względnej powietrza ok. 50%.
**)W zależności od chłonności podłoża przy jednokrotnym malowaniu. Faktyczne zużycie może się nieznacznie różnić od podanego powyżej w zależności od równości i chłonności podłoża, sposobu nakładania, temperatury w pomieszczeniu, itp.
***)Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE, Kat. A/a/WB wynosi 30 g/l (2010)

 Przygotowanie podłoża

 Podłoże powinno być czyste i suche. Luźne, odspojone i zmniejszające przyczepność części podłoża, stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności należy przed zastosowaniem farby usunąć. Podłoże należy oczyścić z kurzu, brudu, resztek farby olejnej lub emulsyjnej, jak również z wszelkich środków zapobiegających przyleganiu (oleje, tłuszcze, woski). Ewentualne ubytki podłoża należy uzupełnić odpowiednimi materiałami w zależności od jego rodzaju. Nowe tynki malować po wyschnięciu, ale nie wcześniej niż 28 dni od ich nałożenia. Podłoża nasiąkliwe (np. gazobeton) należy zagruntować gruntem uniwersalnym TO-GU lub rozcieńczoną farbą PREMIUM. Podłoża silnie zabrudzone należy uprzednio zagruntować farbą PODKŁADOWĄ. Odpowiednie przygotowanie podłoża poprzez ujednolicenie jego chłonności oraz koloru ma znaczący wpływ m.in. na zużycie farby PREMIUM.

 Zalecenia montażowe

Farba PREMIUM jest dostarczana w formie gotowej do użycia. Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. Nie wolno jej mieszać z innymi farbami, zaprawami, itp. Dopuszcza się ręczne lub mechaniczne metody aplikacji: wałkiem, pędzlem, szczotką malarską lub natryskiem, w zależności od warunków oraz kondycji podłoża, każdorazowo zachowując równomierność nakładania. Temperatura powierzchni malowanej i otoczenia podczas stosowania produktu powinna wynosić od +5°C do +30°C (optymalna temperatura pracy od +10°C do +25°C). W przypadku konieczności dopasowania gęstości produktu do wybranej metody aplikacji, po wymieszaniu, dopuszczalne jest rozcieńczenie farby czystą wodą w ilości nie większej niż 2,5% w stosunku objętościowym (maks. 250 ml na opakowanie 10 l). Po wyschnięciu, jednakże nie wcześniej niż po 2 godzinach, można nałożyć kolejną warstwę. Na szybkość wysychania farby znacząco wpływa m.in. chłonność podłoża, temperatura oraz wilgotność powietrza i/lub podłoża w malowanych pomieszczeniach. Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. drzwi, okna) dokładnie zabezpieczyć przed zachlapaniem farbą. Świeże zachlapania natychmiast zmyć obficie wodą. Wyschniętą farbę można usunąć tylko mechanicznie. Narzędzia należy myć czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

 Uwaga

W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

 Bezpieczeństwo użytkowania

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace malarskie powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców. Warunki przygotowania farby i sposób jej nakładania mogą mieć wpływ na wygląd powierzchni i na uzyskany kolor, który może się różnić od koloru podanego we wzorniku. Niewielkie różnice w odcieniu barwy nie stanowią wady wyrobu. Farba z różnych szarży produkcyjnych może wykazywać niewielkie różnice w odcieniu koloru. W przypadku kontynuacji barwienia, należy wykonać je w tym samym miejscu, w którym barwiono wcześniejszą partię, zawsze podając informację o kontynuacji koloru z zamówienia z dnia: dd.mm.rr.

Karta charakterystyki Farba PREMIUM(0.26MB)pdfpobierz
Atest PZH B.BK.60111.0056.2023(0.34MB)pdfpobierz
Certyfikat Czystości Mikrobiologicznej(0.29MB)pdfpobierz
Deklaracja zgodności PREMIUM farba akrylowa(99.57KB)pdfpobierz
Karta techniczna farba akrylowa PREMIUM(0.5MB)pdfpobierz

Atest PZH farby wewnętrzneProdukt posiada Atest Higieniczny PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego nr B.BK.60111.0056.2023

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

Farba akrylowa PODKŁADOWA
SILVER dach-podłoga
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS