Ekologia

Dbamy o środowiskoEkologia

Za pojęciem bycia EKO stoją poważne zobowiązania. Poniżej przeczytasz i dowiesz się dlaczego styropian Termo Organiki razem z kompletnym systemem ociepleń możemy oznaczać symbolem EKO – przyjazny wyrób. Wprowadzamy co raz więcej rozwiązań aby zadbać o przyszłość naszych kolejnych pokoleń.

Jesteśmy EKO, boDbamy o zrównoważony rozwój

Odnawialna energia

Nasze zakłady produkcyjne działają zgodnie z najnowszymi standardami ekologicznymi — korzystamy z coraz większej ilości  energii (obecnie ok. 30% energii) pochodzącej z nowoczesnych instalacji fotowoltaicznych. Dzięki temu nie tylko redukujemy emisję szkodliwych substancji do atmosfery, ale także obniżamy nasz ślad węglowy. Inwestujemy w przyszłość, wykorzystując odnawialne źródła energii, co pozwala nam tworzyć produkty przyjazne dla środowiska, zachowując jednocześnie wysoką jakość naszych wyrobów.

Recycling odpadów

Nasze zakłady produkcyjne nie tylko minimalizują ilość wytwarzanych odpadów, ale także aktywnie angażują się w proces recyklingu. Dzięki zaawansowanym technologiom i systemom zarządzania odpadami, ograniczamy negatywny wpływ naszej działalności na środowisko. Wspieramy ideę recyklingu, przetwarzając materiały wtórne i dając im nowe życie, co pozwala nam zmniejszyć zapotrzebowanie na surowce naturalne.

Deklaracja dotycząca śladu węglowego
nr 298/2022 dla płyt styropianowych Termo Organika

 

Ślad węglowy dla płyt styropianowych Termo Organika liczony zgodnie z definicją dla pełnego cyklu życia produktów jako ekwiwalent dwutlenku węgla na jednostkę  funkcjonalną produktu.

 

Emisja CO2 jaką generuje produkcja 1 m3 styropianu jest bardzo szybko rekompensowana, przez mniejszą emisję budynku ocieplonego styropianem (zobacz więcej – przenosi do pkt.2).

 

Ślad węglowy:

 • od pobrania surowców do końca fazy likwidacji obiektu A1-A3 wynosi 49,2 kg CO2 /m3  wyrobu styropianowego
 • od pobrania surowców do końca fazy likwidacji obiektu A1-A3 1 m2 o grubości 100 mm wynosi 4,9 kg
 • koniec cyklu życia, składowanie na wysypisku1 wynosi 2,5 kg CO2 /m3  wyrobu ze styropianu
 • koniec cyklu życia, spalanie2 wynosi 37,6 kg CO2 /m3  produktu z EPS
 • korzyść poza granicami systemu wynosi -31,9 kg CO2 /m3  wyrobu ze styropianu

Deklaracja Środowiskowa II Typu nr 327/2022 dotyczącą redukcji emisji CO2 i zapotrzebowania budynku na energię dla płyt styropianowych Termo Organika

Wykorzystanie  EPS do ocieplenia budynku redukuje zapotrzebowanie na energię oraz emisję CO2. Dobrze ocieplona bryła budynku odpowiedniej jakości styropianem  daje wymierne korzyści w postaci zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię i kosztów związanych z ogrzewaniem o ok. 70%.  Analiza przeprowadzona przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie (Deklaracja Środowiskowa nr 327/2022) potwierdza, że zastosowanie płyt styropianowych Termo Organika jako izolacja termiczna w budownictwie  redukuje emisję CO2 i zapotrzebowanie budynków na energię.

 

W związku z powyższym ITB zaświadcza, że jednoparametrowe stwierdzenie własne o brzmieniu „Redukuje emisję CO2 i zapotrzebowanie budynków na energię” w odniesieniu do wymienionych wyrobów EPS produkcji Termo Organika  jest zgodne ze stanem rzeczywistym i spełnia wymagania normy PN-EN ISO 14021:2016. Pozytywne wyniki weryfikacji  oraz spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 14021:2016 stanowią podstawę do nadania przez ITB wyrobowi, znaku EKO-ITB Przyjazny wyrób, opatrzonego jednoparametrowym stwierdzeniem środowiskowym „Redukuje emisję CO2 i zapotrzebowanie budynków na energię”.

 

 • Zastosowany w budynku jako izolacja termiczna chroniąca bryłę budynku ma ogromny wpływ na ochronę środowiska i zasobów naturalnych:
 • Ogranicza zużycie nośników energii wykorzystywanych na cele grzewcze: gaz ziemny, węgiel kamienny, energia elektryczna, olej opałowy, drewno, pelet, itp.
 • Redukuje emisję CO2 zapewniając odpowiednią ochronę cieplną budynku przez co potrzeba znacznie mniej energii do ogrzewania (lub chłodzenia)
 • Redukuje emisję  toksycznych gazów powstających w wyniku spalania paliw kopalnych w tym pyły PM 2,5 i PM 10
 • Nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska
 • Nie zawiera metali ciężkich
 • Nie zawiera substancji SVHC, stanowiących zagrożenie na zdrowie ludzi i środowiska
 • Nie niszczy warstwy ozonowej
 • Podlega recyklingowi

Redukcja emisji CO2 wynikająca z zastosowania styropianu jako ocieplenie budynku po 1 roku i 10 latach
vs. emisja CO2 powstała w procesie produkcji styropianu.

Redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2) i zapotrzebowania budynku na energię,
dzięki zastosowaniu płyt styropianowych (EPS), produkowanych przez firmę TERMO ORGANIKA.

Deklaracja Środowiskowa dotycząca
analizy cyklu życia LCA 233/2023
dla płyt styropianowych TERMO ORGANIKA

 

Deklaracja Środowiskowa wyrobów budowlanych, typ III (EPD) oparta na normie EN 15804 i zweryfikowana zgodnie z normą ISO 14025 przez zewnętrznego audytora. Dokument zawiera  informacje o wpływie deklarowanych materiałów budowlanych na środowisko i ich aspekty zweryfikowane przez niezależny organ zgodnie z ISO 14025. Porównanie i ocena danych EPD jest i zostały opracowane zgodnie z normą EN 15804.

 

Zakładany czas życia wyrobu w budynku

Oczekuje się, że w normalnych warunkach płyty styropianowe (EPS)
wytrzymają cały okres użytkowania budynku 100 lat.

Nowoczesny park technologicznyInstalacje fotowoltaiczne

Udział energii pochodzącej z fotowoltaiki stanowi ~30% (~450MWh/rok) zapotrzebowania na prąd zakładu produkcyjnego w Mielcu. Projekty realizacji kolejnych instalacji fotowoltaicznych w zakładach produkcyjnych w 2024 r.

Modernizacje kotłowniZmniejszenie zużycia gazu w zakładach produkcyjnych

Wymiana starych kotłów zasilanych gazem na nowe z ekonomizerami wraz z modernizacją całej kotłowni. W tym projekcie wykorzystano Białe Certyfikaty a przeprowadzony audyt wyliczył ich wartość tylko dla zakładu w Mielcu na poziomie 33[toe]. Moc instalacji 486,4 kWp, oszczędność energii finalnej 384,1 MWh/rok oraz zmniejszenie emisji CO2 76,6 Mg/rok.

Jesteśmy EKODbamy o zrównoważony rozwój

Nasze zakłady produkcyjne działają zgodnie z najnowszymi standardami ekologicznymi – korzystamy wyłącznie z energii pochodzącej z nowoczesnych instalacji fotowoltaicznych. Dzięki temu nie tylko redukujemy emisję szkodliwych substancji do atmosfery, ale także obniżamy nasz ślad węglowy. Inwestujemy w przyszłość, wykorzystując odnawialne źródła energii, co pozwala nam tworzyć produkty przyjazne dla środowiska, zachowując jednocześnie wysoką jakość naszych wyrobów. Nasze zakłady to nie tylko miejsce produkcji, ale także centrum zrównoważonego rozwoju, którym możesz być dumny.

Nasze zakłady produkcyjne działają zgodnie z najnowszymi standardami ekologicznymi – korzystamy wyłącznie z energii pochodzącej z nowoczesnych instalacji fotowoltaicznych. Dzięki temu nie tylko redukujemy emisję szkodliwych substancji do atmosfery, ale także obniżamy nasz ślad węglowy. Inwestujemy w przyszłość, wykorzystując odnawialne źródła energii, co pozwala nam tworzyć produkty przyjazne dla środowiska, zachowując jednocześnie wysoką jakość naszych wyrobów. Nasze zakłady to nie tylko miejsce produkcji, ale także centrum zrównoważonego rozwoju, którym możesz być dumny.