MENU
AAA
Dodatek niskotemperaturowy TO-DN

Dodatek niskotemperaturowy TO-DN

Dodatek niskotemperaturowy do tynków żywicznych TO-DN Termo Organika

Sprawdź, gdzie kupić nasze produkty

Dodatek niskotemperaturowy Termo Organika TO-DN przeznaczony do tynków cienkowarstwowych, silikonowych, silikonowo-silikatowych, silikonowo-akrylowych, polikrzemianowych, akrylowych Termo Organika. Ułatwia wiązanie i wysychanie tynków w warunkach podwyższonej wilgotności i obniżonych temperatur (późna jesień, wczesna wiosna, gdy temperatury nocą spadają poniżej 0°C).

Dane techniczne

Dozowanie:250 ml na 25 kg lub 29 kg (wiadro) tynku.Preparat dodawać po zabarwieniu tynku, bezpośrednio przed użyciem i dobrze wymieszać (ok. 1÷2 min.)
Baza:polimery, grupy amonowe
Barwabezbarwny do jasnożółtego
pH:10,5±0,5
Zapach intensywny
Temperatura stosowania:0°C÷15°C
Wilgotność powietrza:do 90%
Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych i chłodnych warunkach (produkt jest stabilny w temperaturze +5°C÷+40°C). Po otwarciu opakowania dodatek TO-DN należy zużyć jak najszybciej.
Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

 Sposób użycia

Preparat dodawać po ewentualnym zabarwieniu tynku, bezpośrednio przed użyciem i dobrze wymieszać (ok. 1÷2 min.). Tynki z dodatkiem preparatu należy aplikować w temperaturach otoczenia i podłoża 0°C÷15°C i wilgotności powietrza do 90%. Preparat wykazuje największą skuteczność w temperaturach 5°C÷15°C i wilgotności powietrza powyżej 75%. Nałożony tynk osiąga odporność na działanie ujemnej temperatury po ok. 6÷8 godzinach od zakończenia tynkowania. Parametry wiązania mogą ulegać zmianie w zależności od wilgotności i temperatury.

 Bezpieczeństwo użytkowania

W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

 Uwaga

W przypadku obniżenia się temperatury otoczenie i podłoża poniżej 0°C w trakcie wykonywania prac lub wkrótce po ich zakończeniu proces wiązania może zostać przerwany. Końcowa przyczepność (wytrzymałość) może nie być osiągnięta. W efekcie tynk może pękać i być kruchy. W czasie prowadzenia robót i po ich zakończeniu należy stosować osłony na rusztowaniach. Nie używać zardzewiałych lub brudnych narzędzi. Zabrudzenia preparatem myć wodą. Nie mieszać z innymi preparatami, tynkami, zaprawami, pigmentami, dodatkami, itp.

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców.

Preparat może powodować niewielką zmianę odcienia koloru zabarwionego tynku.

Karta techniczna - Dodatek niskotemperaturowy TO-DN(0.15MB)pdfpobierz

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

TERMONIUM PLUS fasada
Tynk silikonowy GOLD TO-TSG
Tynk silikonowy SILVER TO-TSS
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS