MENU
AAA

Dlaczego nasz klej na słońcu wysycha szybciej niż inne?

Szybkość wysychania klejów, podobnie jak i innych zapraw (nie tylko cementowych) zależy od bardzo wielu czynników, m.in.: receptura, proporcje mieszania z wodą, warunki wykonywania prac i warunki wysychania (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie, itp.), Z reguły wyższa temperatura, mniejsza wilgotność, duże nasłonecznienie skracają czas wysychania. Niższa temperatura i duża wilgotność mogą go wydłużyć nawet kilkukrotnie. Po to, żeby stwierdzić, czy nasz klej wysycha szybciej czy wolniej należałoby porównać go z innym klejem w identycznych warunkach. Warto też pamiętać, że trudno jednoznacznie powiedzieć, czy szybsze/wolniejsze wysychanie jest wadą/zaletą. Jednym wykonawcom odpowiadają takie cechy a innym inne. Trudno jest zadowolić wszystkich.
Termo Organika Sp. z o.o.
Termo Organika Sp. z o.o.
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS