MENU
AAA

Czy stosując biały klej uniwersalny można pominąć gruntowanie w przypadku innych tynków niż mineralno-polimerowy?

Nie można. Gruntowanie (gruntem sczepnym) przed nałożeniem tynków jest zawsze wskazane. Rola gruntowania:
  • "Odcięcie” od podłoża o wysokim pH (warstwa zbrojona).
  • Wyrównanie koloru (grunty podbarwiane).
  • Łatwiejsze uzyskanie prawidłowej struktury.
  • Brak odspajania tynku w czasie wysokich temperatur.
Termo Organika Sp. z o.o.
Termo Organika Sp. z o.o.
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS