MENU
AAA

Czy klejem poliuretanowym można uzupełniać szczeliny między styropianem? Jakie są parametry izolacyjne takiego kleju/lepsze czy gorsze od samego styropianu?

Przede wszystkim styropian należy przyklejać w taki sposób, żeby nie powstawały szczeliny pomiędzy płytami. Jeżeli jednak już tak się zdarzy to większe szczeliny należy wypełnić klinami ze styropianu. Mniejsze można uzupełnić klejem poliuretanowym lub – jeszcze lepiej – pianką poliuretanową. Szczelin nie wolno wypełniać cementową zaprawą klejącą, ponieważ w tych miejscach powstaną mostki termiczne. Parametry izolacyjne kleju poliuretanowego Termo Organika TO-KPS są zbliżone do styropianu.
Termo Organika Sp. z o.o.
Termo Organika Sp. z o.o.
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS