MENU
AAA
BETOGRUNT Grunt do podłoży betonowych

BETOGRUNT Grunt do podłoży betonowych

  • gotowy do użycia
  • zwiększa przyczepność zapraw budowlanych do gładkich i/lub nienasiąkliwych podłoży
  • na bazie wysokojakościowych żywic syntetycznych
  • zawiera piasek kwarcowy
  • do wnętrz i na zewnątrz

BETOGRUNT jest preparatem gruntującym na bazie piasku kwarcowego, nadającego gruntowanej powierzchni chropowatość, i specjalnych żywic akrylowych. Poprawia przyczepność do gruntowanej powierzchni kolejno nakładanych warstw.

Termo Organika

Sprawdź, gdzie kupić nasze produkty

BETOGRUNT jest preparatem gruntującym na bazie piasku kwarcowego, nadającego gruntowanej powierzchni chropowatość, i specjalnych żywic akrylowych. Poprawia przyczepność do gruntowanej powierzchni kolejno nakładanych warstw.

BETOGRUNT jest przeznaczony do stosowania na wszelkich podłożach budowlanych, takich jak:

a)    jastrychy cementowe,
b)    płyty gipsowo-kartonowe,
c)    tynki cementowe i cementowo-wapienne zatarte na gładko,
d)    tynki gipsowe,
e)    powierzchnie mineralne nieodkształcalne, w szczególności bardzo gładkie powierzchnie betonowe ścian i sufitów wykonane z:
        •    gładko deskowanych elementów betonowych i żelbetowych,
        •    prefabrykowanych stropów żelbetowych

BETOGRUNT polecany jest szczególnie na podłoża słabo związane, chłonne, stare, zabrudzone. Doskonale nadaje się na posadzki betonowe, gwarantując bardzo dobrą przyczepność nkładanych warstw. Produkt nie może być stosowany jako warstwa ostateczna.

Dane techniczne

Temperatura stosowania i podłoża:od +5ºC do +25ºC
Orientacyjne zużycie:0,1÷0,2 kg/m2 *)
Orientacyjna wydajność: ok. 5,0 ÷ 10,0 m2/kg *)
Czas wysychania:ok. 3 godz. **)
Zalecana ilość warstw:1 ÷ 2
Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych i chłodnych warunkach. Nie składować palet jedna na drugiej. Chronić przed mrozem.

*) Dla jednej warstwy w zależności od chłonności podłoża i jego struktury. Faktyczne zużycie może się nieznacznie różnić od podanego powyżej w zależności od równości i chłonności podłoża, sposobu nakładania, temperatury w pomieszczeniu, itp.
**)przy temperaturze podłoża i otoczenia powyżej 10ºC oraz wilgotności względnej powietrza ok. 65%.

 Przygotowanie podłoża

Przed nałożeniem BETOGRUNTU podłoże oczyścić i wyrównać, stare, „luźne” tynki, złuszczające się farby i inne zabrudzenia usunąć. Preparatu nie należy stosować na podłoża silnie zawilgocone i zamarznięte.

 Zalecenia montażowe

BETOGRUNT jest środkiem gotowym do użycia. Każdorazowo przed zastosowaniem produkt należy bardzo dokładnie wymieszać, używając do tego celu mieszadła mechanicznego. Zawarty w produkcie piasek kwarcowy ma tendencję do sedymentacji. Dopuszcza się ręczne lub mechaniczne metody aplikacji: wałkiem, pędzlem, szczotką malarską lub natryskiem, w zależności od warunków podłoża, każdorazowo zachowując równomierność nakładania na całej powierzchni.  Nakładanie kolejnych warstw możliwe jest po wyschnięciu warstwy poprzedniej, jednakże nie wcześniej niż po 3 godzinach. Niska temperatura oraz duża wilgotność powietrza mają znaczący wpływ na szybkość wysychania produktu. W czasie wykonywania prac i wysychania gruntu temperatura podłoża i otoczenia nie może być niższa niż +5°C. Powierzchnie nieprzeznaczone do gruntowania (np. drzwi, okna) dokładnie zabezpieczyć przed zachlapaniem farbą. Świeże zachlapania natychmiast zmyć obficie wodą. Wyschnięty grunt można usunąć tylko mechanicznie. Nie używać zardzewiałych lub brudnych narzędzi. Nie mieszać gruntu z innymi preparatami, tynkami, zaprawami, dodatkami, itp.

 Uwaga

W przypadku kontaktu wyrobu z oczami lub skórą należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie wykonywania prac nosić odzież ochronną i okulary ochronne.

 Bezpieczeństwo użytkowania

Oprócz przedstawionych powyżej zaleceń należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma żadnego wpływu na sposób, miejsce i warunki jego magazynowania i zastosowania. Prace powinny być przeprowadzone przez fachowo przygotowanych wykonawców. Warunki przygotowania gruntu i sposób jego nakładania mogą mieć wpływ na wygląd zagruntowanej powierzchni.

Karta charakterystyki BETOGRUNT(0.15MB)pdfpobierz
Certyfikat Czystości Mikrobiologicznej(0.29MB)pdfpobierz
Karta techniczna - BETOGRUNT(0.19MB)pdfpobierz

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ

Tynk mozaikowy (dekoracyjny) TO-TD
DALMATYŃCZYK dach-podłoga
Wróć
DE PRODUKTKATALOG | EN PRODUCT CATALOGUE | FR LISTE DES PRODUITS